Thursday, November 22, 2012

Ucapan Teratai dalam Perbahasan Perbekalan (2013) 21/11/2012

Tuan speaker,

1) Pujian Daripada Audit Negara

1)      Teratai ingin memberi pujian kepada kerajaan kerana 8 agensi di bawah Kerajaan Selangor telah mencapai tahap prestasi pengurusan kewangan sangat baik iaitu 4 bintang. Ini menunjukkan kebolehan kerajaan PR dan pengurusan kewangan atau duit rakyat.

Saya berharap semua pegawai-pegawai dan kakitangan di seluruh negeri Selangor terus memberi sokongan dan kerjasama dengan meningkatkan sistem penyampaian dan pengurusan supaya semua agensi pun dapat 4 bintang dalam masa akan datang.

Tuan Speaker,

Hutang Talam
2)      Sedangkan Kerajaan PR dalam beberapa tahun yang lalu telah berusaha untuk mengutip hutang-hutang dari pelbagai syarikat contoh Talam. Y.B. KKB mengambil masa panjang dan lebar untuk mengutuk kerajaan. Teratai tidak faham, kalau Y.B. KKB dan rakan-rakan BN mementingkan isu ini kenapa tidak hadir ke seminar-seminar berkenaan isu Talam yang dianjurkan oleh kerajaan? Masuk dewan seolah-olahnya apa-apa pun tidak tahu bagaimana transaksi dilakukan.

Isu ini jelas, jika Talam berhutang, kerajaan mengambil alih asset mereka supaya ‘contra’ hutang-hutang yang ada sahaja.


Tuan Speaker,

Minta Koordinasi Diantar EXCO Untuk Melancarkan Pelbagai Program
3)      Dalam beberapa tahun ini semua EXCO cuba memperkenalkan program atau sistem yang baru. Hasrat EXCO adalah memastikan informasi atau dasar baru dapat dilaksanakan di semua DUN.

Sampai hari ini hampir semua program dilaksanakan melalui pejabat DUN. Oleh kerana kekurangan koordinasi diantar EXCO jadi masing-masing menyarankan kerja kepada pejabat DUN atau pejabat penyelaras DUN.

Oleh sebab itu, pejabat ADN atau penyelaras dijadikan pejabat ‘event organising’ . contoh, pemberian hamper hari raya & deepavali,pejabat kita bukan sahaja cari penerima, buat panggilan dan sampaikan hamper tetapi perlu juga mengaturkan pengangkutan untuk mengambil barang-barangan dari pelbagai setor dan mengaturkan orang untuk membungkuskan semua hamper tersebut.

Pada masa yang sama EXCO pendidikan dan EXCO wanita masing-masing meminta bantuan untuk menganjurkan program yang dirancangkan oleh mereka.

Saya tidak menafikan program-program tersebut boleh membawa manfaat kepada penduduk tetapi perlu ada satu keseimbangan kerana pejabat masing-masing ada program tempatan dan juga berperanan untuk mengatasi masalah-masalah penduduk.

Tuan speaker,

4) Pemilihan Ketua Kampung 
Kita difahamkan rizab  kerajaan semakin bertambah, walaupun hasrat MB adalah untuk simpankannya untuk kecemasan. Tetapi Teratai bercadang sebahagian daripada rizab itu boleh digunakan untuk tujuan mengadakan pemilihan Ketua-ketua kampong.

Pemilihan Ketua Kg, termasuk Kg Melayu, Kg Tersusun dan Kg Baru Cina
Dalam tahun 2011, negeri Selangor telah mengadakan percubaan dalam pemilihan ketua kg di tiga-tiga kampong. Ini telah menunjukkan hasrat kerajaan untuk mendemokrasikan negeri Selangor ini dengan menurukan kuasa untuk orang-orang kampong.

Saya berharap kerajaan boleh meneruskan usaha ini dengan mengadakan pemilihan ketua kampong di kg-kg lain. Saya tidak bercita-cita untuk mengadakan pilihanraya ini di semua kg secara serentak kerana ada beberapa kekangan teknikal tetapi kita harus menghala ke depan dengan merancang beberapa pilihanraya ketua kg dalam masa yang terdekat.
Saya berharap usaha kerajaan tidak akan berhenti di “trial run period” tetapi haruslah merancang dengan betul-betul jika tidak perlantikan ketua kampong akan dikatakan perlantikan ‘kroni’.

Sama juga untuk pemilihan ahli-ahli majlis. Walaupun ramai orang tidak sedar kepentingan untuk memilih ahli-ahli majlis tetapi secara prinsip kita haruslah mengembalikan kuasa kepada rakyat dengan mengadakan pilihanraya ahli-ahli majlis.

5. Geran Selangorku
Akhirnya saya ingin berucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri Selangor kerana menyediakan geran untuk menaik taraf fasiliti di seluruh negeri Selangor.
Ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan memulangkan hasil negeri kepada rakyat di Selangor melalui geran tersebut. Tapi saya berharap perlaksanaan projek ini boleh dipercepatkan supaya rakyat dapat menikmati hasil tersebut.

21/11/2012 莲花苑州议员李映霞州议会的辩论国家总稽查师的评价
莲花苑州议员李映霞恭喜州政府在管理财政方面的表现。2011在雪州有8个政府机构被国家总稽查师赞赏并给予4星的评价。相比2010,有4个机构被评4星可以说进步了许多。这也证明了雪州民联在管理财务方面的能力。
我希望州内所有政府机构能够继续给与配合及支持,以便在提供服务和管理方面继续提升,以期不久的将来让所有政府机构都获得4 星评价。

达南公司
当政府在努力向达南公司收烂账的时候我们新古毛的州议员百般批评。该议员看来好像完全不了解,也不想去了解这个过程和意义。不追账肯定会被批判,追账也被批判。

各行政议员活动没协调
在过去数年各个行政议员都不断地推出不同的政策和活动。将近所有活动的推动都是通过州议员或协调员的办公室执行。由于活动量相当的多造成这些办公室天天忙着办活动,议员办公室变成了活动策划中心。
例如开斋节及屠妖节前,每个议员或协调员的办公室都忙着收集贫穷人士的名单、拨电话通知领取礼品以及派发礼品。另一方面,办公室也得安排从仓库运输各种货品到选区以及包装所有礼品。与此同时,负责女性事务的行政议员及负责教育的行政议员也要求一些选区协助联办各自的活动。
无可否认这些活动都对社区有意义,可是有必要寻找平衡点,否则议员办工室变成了活动协办所,最后各自都没有时间处理选区的问题。

推动村长及市议员选举
雪州政府的储备金不断增加,我希望政府能够拨出一部分款项推动村长和市议员选举。
过去一年雪州曾举办过3场华人新村村长选举,可是选了后就如“后会无期”,没有进一步的行动。
虽然我不期待一次过选出所有村长,不过也应该策划局部落实村长选举,以便把权力下放给村民。这包括马来新村、华人新村和重组村。否则我们会被指责说只委任“朋党”当村长。

我的雪兰莪基金
最后我必需感激雪兰莪政府,通过我的雪兰莪基金拨款成功提升各个选区的设备,特别是道路及沟渠。不过希望各个工程的执行可以加速以便人民可以享用到政府提供的设备。这就是政府如何把州内的资源分配给人们的例子。